Centrul de Studii Europene – Universitatea din București

Centrul de Studii Europene (CSE)

Înființat în luna decembrie a anului 2011, Centrul de Studii Europene are ca domeniu principal de cercetare studiile europene, ariile de interes și direcțiile tematice fiind reprezentate de studiile culturale, de istoria culturii și a mentalităților, de politicile europene și relațiile internaționale, precum și de cultură și culturi europene.

Scopul Centrului este de a realiza o amplă acțiune de cercetare (multi- și interdisciplinară, cu specialiști români și străini din mai multe centre universitare) a culturii, istoriei, politicii şi societăţii europene, preponderent în Europa modernă, precum și realizarea unui studiu despre România în etapa post-integrării, în raporturile sale cu Uniunea Europeană şi cu procesul globalizării. Cu sprijinul cadrelor didactice și al studenților Facultății de Litere, CSE își propune ca prin activitățile de cercetare fundamentală, dar și avansată, să contribuie la dezvoltarea cunoștințelor din domeniul studiilor europene, informațiile fiind accesibile publicului larg prin editarea și publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate naționale și internaționale.

Tipurile de activități organizate care contribuie la îndeplinirea scopului și a obiectivelor CSE sunt repezentate de:

  • activități didactice în cadrul programelor de masterat;
  • activități extracurriculare științifice: colocvii, conferințe, dezbateri, mese rotunde, ateliere, cercuri științifice;
  • schimburi didactice şi culturale, cu invitaţi din alte centre universitare de acelaşi profil sau cu profil asemănător, din ţară sau străinătate;
  • editare şi publicare de texte, traduceri, lansări de carte.

Revista CSE

Publicația intitulată CSE este Revista de Studii Europene, cuprinde articole redactate în limbi de circulație internațională și al cărei prim număr a apărut în mediul online în anul 2011. Revista de Studii Europene reprezintă un reper în spaţiul academic, facilitând accesul la una dintre cele mai importante componente ale vieţii universitare: informaţia. Această revistă se adresează celor care urmează studii de licenţă, masterat sau doctorat, devenind astfel o punte de comunicare între studenţi şi profesori, precum şi între Universităţile care împărtăşesc un profil comun. Revista este disponibilă în format electronic aici.

Membri

Printre membrii CSE condus de Prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu (director) se numără: Miroslav Tașcu-Stavre (director-adjunct), Simona Drăgan (secretar-științific), Andrei Şiperco, Oana-Georgia Preda, Horia Terpe (Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională, Fundaţia C.A.D.I. „Eleutheria”), Bogdan Florian (Institutul de Studii ale Educaţiei), Doina-Mihaela Tudor (consilier de afaceri europene la Ministerul Culturii si Patrimoniului National), Anca-Mihaela Popescu, Anda-Gabriela Popescu (masterand S.N.S.P.A.), masterand Elena-Cristina Stanca și masterand Laura-Ana Ştefănuț.